Kerneværdier

Oust Mølleskolens kerneværdier er:

  • Humor
  • Engagement
  • Ligeværd
  • Anerkendelse
  • Omsorg
  • Selvindsigt

Humor

En positiv omgangsform med afsmittende effekt på såvel egen som omgivelsernes velbefindende

Engagement

Er at brænde for en sag, glæde og fordybe sig og få overskud til nytænkning og udvikling

Ligeværd

Er et menneskesyn hvor vi i mødet med mennesker udviser respekt i forhold til forskelligheder og har den tilgang, at alle mennesker har lige stor værdi.

Anerkendelse

Er at have fokus på personers positive ressourcer og aktivt støtte dem deri.

Omsorg

At være i stand til at kunne ”se” andres behov og støtte dem derefter

Selvindsigt

Evnen og viljen til at forholde sig reflekterende og nytænkende til egen væren og gøren, herunder styrker og svagheder såvel fagligt som personligt

 

 

Aftaler med Randers Byråd

Oust Mølleskolen laver i lighed med folkeskolerne 2-årige aftaler med byrådet ud fra byrådets ønsker til fokusområder.

Herunder links til skolens seneste 2 aftaler:

http://oustmoelleskolen.skoleporten.dk/sp/p466919/file/Fullscreen/8206ebab-5809-4e7c-80b7-e9ddc7822b81

http://oustmoelleskolen.skoleporten.dk/sp/p466918/file/Fullscreen/41c21ae8-7f55-4044-a00e-8fcd197a5085

 

Sektorpolitik

I Randers Kommunes sektorpolitik for skoleområdet er der beskrevet en præsentation af de mål og de holdninger, som skal være kendetegnende for skolerne i Randers Kommune. Sektorpolitikken omfatter derfor både skolens kerneydelse og de funktioner, der knytter sig hertil.

Du kan finde sektorpolitikken for skoleområdet her.

Praktikbeskrivelse Pædagog