Nationale tests

Hvad er nationale tests?

De nationale tests er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. Derudover er testene et pædagogisk redskab til lærerne og kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen. Eleverne i folkeskolen skal i løbet af deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale tests inden for forskellige fag.

Hvilke fag på hvilke klassetrin

Nedenstående tabel viser, i hvilke fag og på hvilke klassetrin de nationale tests gennemføres på obligatorisk og frivillig basis De felter, som er markeret med både farve og X, angiver, at deltagelse i de nationale tests er obligatorisk. De felter, som kun er markeret med farve, angiver, at deltagelse i de nationale tests er frivillig.

Fag/klassetrin
1.
2.
3.
4.
5.
Dansk, læsning
 
X
 
X
 
Matematik
 
 
X
 
 
Engelsk
 
 
 
 
 
Geografi
 
 
 
 
X
Biologi
 
 
 
 
X
Fysik/kemi
 
 
 
 
X
Dansk som andetsprog
         

Du kan læse mere om de nationale tests på Undervisningsministeriets hjemmeside.